مقررات و شرایط عمومی جشنواره
  • کارگردان اثر، به هنگام ارایه اثر می باید دانشجوی یکی از دانشگاههای کشور یا مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. در صورت فارغ التحصیلی بیش از دو سال از اتمام تحصیلات وی سپری نشده باشد.

فرمت‌های قابل‌پذیرش:
MXF
(MOV (H.264
(MPEG 4 (H.264
MPEG 2
DV AVI

گاه‌شمار جشنواره:

  • در این جشنواره فرآیند ارسال فیلمها به دبیرخانه جشنواره یک مرحلهای است، در صورت انتخاب هر فیلم برای هر بخش، فایل ارسال شده توسط فیلمساز مستقیماً و بدون هیچ تغییری در جشنواره به نمایش درخواهد آمد. از این رو اکیداً در ارسال آثار خود بهصورت VIDEO DVD یا همان VOB خودداری فرمایید. بدیهی است به علت تراکم آثار ارسالی و محدودیت زمانی،فایلهای معیوب و یا فرمتهای متفرقه به هیچ عنوان در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.

  • برای آن دسته از افرادی که مایل باشند امکان بارگزاری آثار از طریق FTP فراهم می باشد. علاقمندان می توانند جهت راهنمایی به وبگاه جشنواره مراجعه کنند.

  • حداکثر زمان آثار داستانی، مستند و انیمیشن 40 دقیقه میباشد.

  • پس از راهیابی اثر به جشنواره امکان خارج کردن آن از برنامه میسر نمیباشد.

  • آثار ارسالی باید در دوره دانشجویی متقاضی در فاصله زمانی 1393 الی 1395 ساخته شده و قبلا در جشنواره ملی فیلم دانشجویی دانشگاه صدا و سیما شرکت نکرده باشد.

  • آثار ارسالی به دفتر جشنواره عودت داده نمیشوند.

  • جشنواره مجاز است قسمتهایی از فیلمهای ارسالی را در تلویزیون یا هر مکان مورد نظر دیگر به نمایش درآورد.

  • فرم شرکت در جشنواره صرفاً از طریق سایت جشنواره تکمیل گردیده و درج کد رهگیری بر روی دی وی دی ارائه شده به دبیرخانه الزامی میباشد. لازم به ذکر است که اطالعات نهایی مندرج در کتاب جشنواره از طریق همین فرم تکمیل میگردد، لذا مسئولیت ارسال هرگونه مشخصات ناقص و یا عکس نامطلوب از کارگردان بر عهده خود متقاضی میباشد.

  • دانشجویان دین پژوه در حوزه علوم انسانی دانشگاهها ملزم به ذکر »کد معرفت جویی« خود می باشند. بدیهی در صورت عدم ذکر این کد اثر از بخش مسابقه حذف خواهد شد.

  • ارسال آثار به منزله قبول مقررات جشنواره است و تصمیمگیری در مورد نکات پیشبینی نشده به عهده دبیرخانه جشنواره میباشد.