اهداف جشنواره
  •  ترویج دین، اخلاق، امید و آگاهی

  • ایجاد تعامل هنری بین دانشگاههای سراسر کشور و مراکز فرهنگی و هنری

  • ایجاد فضای رقابتی، پویا، شاداب و سالم و اخلاق مدار برای دانشجویان

  • استعدادیابی و کشف و هدایت نیروهای خلاق مستعد و متعهد دانشجویی

  • تشویق دانشجویان فیلمساز به خلاقیت و نوآوری در حوزه فرم و محتوا

  • توجه دادن دانشجویان به منویات مقام معظم رهبری پیرامون »هویت ملی و مذهبی، عزم ملی و مدیریت جهادی« و تقویت روحیه ملی در آنها.

  • شناسایی آثار برتر جهت نمایش در رسانه ملی و شبکه دانشجویی

  • مشارکت بین المللی در گسترش پیام اسلام اصیل

  • گسترش عرصه بین الملی در مسیر تبادلات فرهنگی