بخش های جشنواره
  •  مسابقه ملی:
    این بخش به تولیدات ویژه با محوریت »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« پرداخته و در شاخه های زیر برگزار می شود:
   - داستانی
   - مستند
   - انیمیشن
   - وله و ویدیو گرافیک
   جوایز:
   به بهترین اثر در هر بخش یک جایزه به مبلغ 20.000.000 ریال اهدا خواهد شد.

  • بخش آزاد:
   این بخش بدون دسته‌بندی (موضوعی آزاد در گرایش‌های زیر) برگزار میگردد.
   - فیلمنامه فیلم تلویزیونی
   - فیلم داستانی
   - فیلم مستند
   - انیمیشن
   - تله تئاتر
   جوایز:
   تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30.000.000  ریال به بهترین اثر در هر گرایش.
   تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ20.000.000  ریال به دومین اثر در هر گرایش.
   تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10.000.000 ریال به سومین اثر در هر گرایش.

  • بخش بین الملل:
   دانشجویان فیلمساز در سراسر جهان که آثاری با موضوعات »فیلمهای مقاومت، نامه مقام معظم رهبری به
   جوانان اروپا، اسلام تکفیری و سیطره جهانی صهیونیست« ساخته باشند می توانند در این بخش شرکت کنند.
   این بخش شامل گرایش های زیر می باشد:
   - فیلم مستند
   - انیمیشن
   جوایز:
   به بهترین اثر در هر بخش یک جایزه به مبلغ 1500 دلاراهدا خواهد شد.

  • بخش دانشگاه اسلامی:
   معرفت پژوهان و دین پژوهان حوزه علوم اسلامی در دانشگاههای سراسر کشور که آثاری با موضوعات ذیل ساخته باشند
   می توانند در این بخش به رقابت بپردازند:
   - دانشجوی انقلابی ودانشگاه اسلامی
   - علوم دانشگاهی و تمدن اسلامی
   - علوم اسلامی و هویت ایرانی
   - جهاد فرهنگی و دانشجوی انقلابی
   - جهاد علمی و دانشجوی انقلابی
   - فعالیت های جهادی و دانشگاه اسلامی
   این بخش در گرایش های زیر برگزار می شود:
   - فیلم داستانی
   - فیلم مستند
   جوایز:
   به بهترین اثر در هر گرایش جایزه ای به مبلغ20.000.000 ریال اهدا خواهد شد.